Handvat voor huuraanpassing in coronatijd voor detailhandel

In relatie tot huur van onroerende zaken is COVID-19 een bijzondere omstandigheid die niet is geregeld in het Nederlands recht of contracten. Als gevolg hiervan biedt het geen directe reden voor opschorting van huur of verlaging, of zelfs beëindiging van de huur.

In het algemeen wordt wel aangenomen dat het grond kan zijn voor overmacht, en daarmee voor tijdelijke opschorting van huurbetaling of zelfs tijdelijke huurvermindering. In welke mate daar recht op bestaat zal echter sterk afhangen van de bijzondere omstandigheden van ieder geval, waarover in het algemeen weinig valt te zeggendoor het ontbreken van rechterlijke uitspraken.

Elke afwijking van de verplichtingen van de huurder zal daarom in overleg met de verhuurder moeten worden afgesproken. Hoewel eigenaren regelmatig bereid zijn aan tijdelijke aanpassingen mee te werken, omdat het in hun belang is dat een huurder op lange termijn aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen, kan het lastig zijn om zonder een duidelijk handvat zo’n gesprek aan te gaan.

Voor de detailhandel is er inmiddels wel zo’n handvat, het Steunakkoord voor de Retailsector. In april is daarvan een eerste versie tot stand gekomen, met algemene richtlijnen voor gesprekken die op individueel niveau tussen huurder en verhuurder worden gevoerd over de vraag hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus voor de retailsector.

De afgelopen week is versie 2.0 hiervan gepresenteerd, waarbij de afspraken concreter zijn gemaakt. Het belangrijkste is het voorstel om voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijt te schelden en dat de huur van juni voor 50% wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Omdat in juridisch opzicht alleen afspraken tussen verhuurder en huurder bindend zijn, kan dit niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Verwacht wordt wel dat dit veel houvast kan bieden voor de detailhandel, ook al omdat veel belangrijke belangenverenigingen zich hierbij hebben aangesloten, zoals Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN), Vastgoed Belang (vereniging van particuliere beleggers in vastgoed), VastGoedOverleg (VGO), INretail en Detailhandel Nederland.

Voor andere branches zal het lastiger zijn hier een beroep op te doen, maar wellicht kan het toch richting geven aan discussies op dit punt.

Kunnen wij hierbij behulpzaam zijn? We horen het graag van je.