Heeft u het voornemen in 2020 te gaan schenken?

Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?

Kinderen

Aan uw kinderen mag u jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. In 2020 bedraagt de jaarlijkse vrijstelling € 5.515.
Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van
€ 26.457. Let op de jaarlijkse vrijstelling wordt verhoogd tot € 26.457. Dit houdt in wanneer u in 2020 de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 schenkt en de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 26.457 u over een bedrag van € 5.515 10% schenkbelasting moet betalen.

Bij aantoonbaar gebruik van de schenking voor een dure studie of een eigen woning geldt voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een verhoging van de jaarlijkse vrijstelling van respectievelijk € 55.114 en € 103.643. Genoemde vrijstelling van € 103.643 ten behoeve van een eigen woning geldt ook voor schenkingen aan een willekeurige derde mits deze tussen de 18 en 40 jaar is.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling moet door de verkrijger een aangifte schenkbelasting worden ingediend. Bij een schenking in 2020 moet de aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2021 zijn ingediend.

Kleinkinderen

Voor schenkingen aan kleinkinderen geldt geen specifieke vrijstelling. Wel kunt u gebruik maken van de algemene vrijstelling die voor 2020 is bepaald op € 2.208.

Let op in dit artikel worden alleen kort de diverse mogelijkheden beschreven van belastingvrij schenken aan kinderen en kleinkinderen met de daarbij horende geldende bedragen van 2020. Heeft u interesse om te gaan schenken, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs. Zij adviseren u over de voorwaarden van de schenking en gevolgen voor bijvoorbeeld partnerschap, andere belastingen en/of toeslagen.

Overig nieuws