Hoe kom ik als ondernemer aan voldoende liquiditeiten?

Joop Verbruggen van de OOvB financieringsdesk waarschuwt dat veel ondernemers niet genoeg hebben aan de overheidssteun zoals de NOW regeling om de liquiditeiten op orde te houden. Welke mogelijkheden zijn er nog meer?

Bij heel veel ondernemingen is de omzet geheel of gedeeltelijk weggevallen door de coronacrisis. Deze bedrijven komen in aanmerking voor overheidssteun. Deze steun alleen is echter onvoldoende om de liquiditeiten op orde te houden en alle kosten, zoals salarissen, huur, verzekeringen etc. te kunnen betalen.

Ook bedrijven die voorheen voldoende winstgevend en over voldoende vermogen beschikten hebben veelal onvoldoende liquiditeiten om alles te kunnen betalen. De NOW regeling is hiervoor niet voldoende.

Gevolg: Extra financiering is noodzakelijk

Als je als ondernemer je hoop hebt gevestigd op hulp van je huisbankier, dan is dat voor vele bedrijven een illusie. Beleid en andere regels zijn grote belemmeringen. Vooral voor die bedrijven die op dit moment geen, of nauwelijks een financiering hebben bij hun huisbankier. Bij ondernemingen waar het belang van de bank groot is (hoge bestaande financieringen) worden aanvullende leningen sneller en eenvoudiger verstrekt.

De banken hebben vaak hun twijfels over een aantal zaken, zoals:

  • De liquiditeit was al krap door bijv. startfase bedrijf of groei en gedane investeringen uit cashflow.
  • De vaste kosten kunnen onvoldoende worden teruggebracht.
  • Kan de extra lening in de toekomst wel terugbetaald worden?

Wat is dan het plan van aanpak?:

  • Een overzichtelijk plan waar het toekomstperspectief van de onderneming duidelijk naar voren komt. Niet alleen qua businessmodel, maar ook financieel. Een goed onderbouwde rentabiliteits- en liquiditeitsprognose zijn noodzakelijk. Houd hierbij rekening met hogere rentes dan dat we tot nu toe gewend waren.
  • Neem de effecten van de coronacrisis op in de toekomstplannen. Neem als uitgangspunt dat in Q2  de maatregelen nog van kracht zijn, voor Q3 en Q4 rekening gehouden moet worden met recessie en vanaf 2021 weer een licht herstel.
  • De hoogte van de financiering baseren op het slechtste scenario.
  • Vaar niet blind op alleen de huisbankier, maar denk ook aan investeerders en/of alternatieve geldverstrekkers.
  • Blijf in gesprek met je crediteuren en stel je transparant en eerlijk op.

 

Bovenstaande aanpak vraagt dus nogal wat van de ondernemers. Het zou goed zijn als onze overheid voor financieringen (tot bijv. € 250k) 100 procent garant zou staan. Dan lopen banken geen risico en kan er een veel sneller proces gehanteerd worden. Men kan hiervoor een voorbeeld nemen aan Duitsland.

Bereid je plan van aanpak goed voor! Anders sta je al direct met 2-0 achter en is het lastig om de wedstrijd nog te winnen.

Wij helpen je graag mee om je goed voor te bereiden, neem contact op met de OOvB Financieringsdesk.