Horeca vreest tekorten aan personeel

Hoewel de versoepelingen nog maar deels van kracht zijn, maakt de horeca zich op voor een warme en drukke zomer. Het minste straaltje zonnelicht is voldoende om mensen naar de terrassen te trekken. Signalen die de vele horeca-ondernemers graag zien. Alles en iedereen staat dan ook klaar om gas te geven. Nodig om het inkomensverlies weer voor een beetje goed te kunnen maken, zo wordt gezegd.

Horeca vreest tekorten aan personeel

Verschillende horeca-ondernemers merken dat het echter niet vanzelfsprekend is om over dezelfde medewerkers te beschikken als voor de lockdown. Vele oproepkrachten hebben in de tussentijd niet afgewacht, en zijn ergens anders aan de slag gegaan. En juist die groep van oproepkrachten is nodig om de piekdrukte te kunnen opvangen.

Ook blijkt dat studenten minder happig zijn op een bijbaan in de horeca. Kennelijk willen zij in de avonden en weekenden ook genieten van de vrijheid die dankzij de versoepelingen mogelijk is. Een fenomeen dat vooral in de grotere steden actueel is.

Specialistische uitzendbureaus voor de horeca, erkennen dat er een bovengemiddelde vraag is naar koks en barmedewerkers. Sommige bureaus werken al samen om een soort van banenpool te maken. Toch is het ook van belang, zo roept de uitzendsector, dat ook horecabedrijven zelf veel kunnen doen om hun medewerkers te binden en op te leiden. Het kan immers zijn dat er een talentvolle kok schuilt in die ene ober.