Steunpakket voortgezet in derde kwartaal 2021

Afgelopen donderdag (27 mei) heeft het kabinet bekend gemaakt dat zij het financiële steunpakket met drie maanden (juli t/m september) verlengt voor ondernemers die zijn getroffen door corona.

Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van 6 miljard euro gemoeid. In totaal heeft de regering nu 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de corona-pandemie.

Het kabinet wil zoveel mogelijk in de kern gezonde bedrijven door de crisis helpen.

Enerzijds is het een risico om te lang door te gaan met steunmaatregelen, omdat die de normale economische ontwikkeling moeilijker maken. Anderzijds is er nog veel onzekerheid over de nabije toekomst en zijn sommige bedrijven door hun reserves heen.

Hieronder tref je een korte samenvatting aan van hetgeen reeds bekend is gemaakt.

NOW verlengd

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20%. De NOW 4 gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021, de maanden juli t/m september. De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd, wat betekent dat maximaal 85% van de loonkosten gecompenseerd wordt bij een omzetverlies van 100%. Bij een geringer omzetverlies wordt de NOW evenredig verminderd. Voor de NOW 4 zal worden uitgegaan van de loonsom over februari 2021 in plaats van juni 2020.

Daarnaast is besloten dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) voor de NOW niet meer meetelt als ‘omzet’. Hierdoor zullen ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW realiseren, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt.

TVL verlengd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt inhoudelijk ongewijzigd voortgezet in het derde kwartaal van 2021. Dit betekent dat bedrijven met een omzetverlies van minstens 30% een vergoeding krijgen van maximaal 100% van de vaste lasten. 

Ook is besloten de maximale subsidie voor grote bedrijven - meer dan 250 werknemers - voor het tweede kwartaal van 2021 te verhogen tot € 1.200.000 in plaats van € 600.000. In het eerste en derde kwartaal van 2021 geldt voor deze bedrijven een maximum van € 600.000.

De referentieperiode voor de TVL voor het tweede kwartaal van dit jaar, van april t/m juni 2021 dus, kent een verruiming. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze de omzet over het tweede kwartaal van 2021 vergelijken met het tweede kwartaal van 2019 of met het derde kwartaal van 2020. In het derde kwartaal van 2021 blijft het ook mogelijk om als referentiekwartaal het derde kwartaal van 2020 in plaats van het derde kwartaal van 2019 te kiezen. De keuze kan een belangrijk verschil maken, omdat ondernemers alleen in aanmerking komen voor de TVL bij een omzetverlies van minstens 30%. Ondernemers bij wie het omzetverlies in 2019 te gering was, kunnen hiermee dus geholpen zijn.

De TVL Q2 2021 opent naar verwachting in de tweede helft van juni. Daarvoor is DigiD nodig of e-Herkenning met minimaal beveiligingsniveau 3.

Versoepelingen afbetalen belastingschulden

Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om hun belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt bovendien een lager percentage aan invorderingsrente.

Ongewijzigd blijft dat vanaf 1 juli van dit jaar geen belastingschulden meer mogen worden opgebouwd. Voor onder meer de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan.

Besloten is daarnaast om een aantal met corona verband houdende fiscale versoepelingen te verlengen tot 1 oktober 2021, waaronder het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen en de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers.

Wanneer je vragen hebt over de maatregelen uit het steunpakket en wat dit voor jou als ondernemer betekent dan kun je uiteraard contact opnemen met een van onze adviseurs.