Huisartsen staken

De wachtlijsten in ziekenhuizen. De wachtlijsten in de GGZ. De administratieve eisen van overheden en zorgverzekeraars. Het zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat de huisartsen hun werk niet meer naar behoren kunnen uitoefenen.

Huisartsen staken

40% van de tijd wordt besteed aan de administratieve afhandeling van consulten en behandelingen. Voor de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is de maat dan ook vol. Daarom was er eind juni een actieweek ingesteld waarbij huisartsen van zich lieten horen, met als afsluiting een demonstratie op het Malieveld.

Het doel? Concrete afspraken maken met zowel overheid als zorgverzekeraars om de regeldruk te verminderen. In het belang van alle patiënten.