Landelijk inkoopkader geeft rust en continuïteit voor zorgaanbieders

Sinds 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).

Cliënten met een intensieve vraag naar zorg dienen vertrouwen te kunnen hebben in de beschikbaarheid ervan. Nu en in de toekomst. Hiervoor blijven de zorgkantoren zich samen met de zorgaanbieders inzetten. Stabiliteit en continuïteit van de inkoopafspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders zijn daarbij belangrijk. Daarom kent het landelijke inkoopkader 2023 dat op 1 juni 2022 is gepubliceerd geen grote wijzigingen.

Het inkoopkader 2023 geeft zorgaanbieders voor wat betreft de inkoopafspraken rust en continuïteit. De zorg staat wel voor grote uitdagingen. De kosten stijgen door onder meer loonsverhogingen en oplopende energiekosten. Daarnaast neemt de zorgvraag toe, net als  de schaarste op de arbeidsmarkt.

Samen met zorgaanbieders en maatschappelijke partners zetten de zorgkantoren zich in voor duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen.