Industrie positiever over 2023

De Nederlandse industriesector vertoont al enkele maanden een neerwaartse trend. Toch lijkt er een eind gekomen te zijn aan deze daling. Onder de inkoopmanagers (NEVI) bleek zelfs sprake te zijn van een positief beeld.

Industrie positiever over 2023

De inkoopmanagersindex steeg van 46 punten (november) naar 48,6 punten in december. Onder 50 punten is sprake van een krimp. Boven 50 punten is sprake van een groei. In de maand december was er sprake van een significant hogere order-intake dan in de maand november. De vraag naar halffabricaten daalde wel. Dit heeft volgens het onderzoek te maken met de afbouw van voorraden. Door de hogere rente, is de financiering van voorraden een stuk duurder en wordt gestreefd naar minder voorraad. Overigens laat dit ook zien dat er meer vertrouwen is in de toeleveringsketen.

De verwachtingen over 2023 zijn positief. De toekomstige productie index is in de maand december opnieuw gestegen. Ook is de werkgelegenheid opnieuw verder toegenomen. Uitzonderingen op het positieve geluid zijn de bedrijven die grootverbruikers zijn in de energie.