Vertrouwen in industrie neemt weer wat toe

Het producentenvertrouwen in de industriesector laat over afgelopen maand een nieuwe stijging zien. Terwijl in de maand nog een vertrouwen van 2,5 werd genoteerd, was dat eind november 3,0.

Het langjarig gemiddelde is 1,1. Met een uitschieter van 12,7 in november 2021 en een dieptepunt van -28,7 in april 2020 (na de corona uitbraak).

Ondernemers zijn vooral positiever over de bedrijvigheid voor de komende drie maanden. Ook lijdt de orderintake tot een gematigd positiever beeld. Er is nog wel een licht negatief sentiment over de voorraadvolumes. Een meerderheid van de ondervraagd ondernemers ziet dit als een punt van zorg. De ondernemers binnen de elektrotechnische industrie en machine-industrie en producenten van transportmiddelen zijn het meest positief. Somberder zijn de ondernemers in de hout- en bouwmaterialen en papier- en grafische industrie.