Inkomsten uit airbnb toch onderworpen aan belastingheffing?

Het verhuur van de eigen woning of een gedeelte daarvan heeft de laatste jaren een vogelvlucht genomen in niet alleen Nederland maar ook de rest van de wereld. Ondanks dat corona nu voor een forse terugval zorgt in deze vorm van verhuur is de verwachting dat dit fenomeen blijvend is.

Vooral via organisaties als Airbnb verhuren, voornamelijk particulieren, hun woning, een gedeelte van de woning of kamers aan toeristen die niet op zoek zijn naar een hotel of domweg dat er niet voldoende hotelkamers beschikbaar zijn tijdens evenementen etc.

Al jaren speelt de vraag of deze inkomsten uit verhuur belast zijn.

In ons land is de tijdelijke verhuur van de volledige eigen woning belast middels een speciale regeling in box 1. Hierbij wordt 70 % van de verhuuropbrengsten als inkomsten in box 1 aangemerkt. De belastbaarheid van de verhuur van de eigen woning is dus in de wet geregeld, vraag is nu hoe het zit als slechts een gedeelte ( of aanhorigheden zoals een tuinhuisje) verhuurd wordt.

Recent oordeelde Rechtbank Noord-Holland en het gerechtshof Amsterdam in een procedure dat een belastingplichtige de opbrengst van de verhuur van zijn tuinhuisje bij zijn eigen woning niet als belaste inkomsten in box 1 hoefde aan te geven. Dit tot ongenoegen van de fiscus welke de zaak heeft voorgelegd aan de Hoge Raad.

Vaak voordat de Hoge Raad een zaak behandeld wordt advies ingewonnen bij de Advocaat Generaal. De Advocaat Generaal is van mening dat de inkomsten wel belast zijn en dus niet alleen de verhuur van de gehele woning is belast maar ook een gedeelte van de eigen woning of de aanhorigheden bij de woning. Hij is ook van mening dat het tuinhuisje tot de woning behoort en daardoor ook de huurinkomsten hiervan belast zijn. Ook vindt de Advocaat Generaal dat het belasten van deze inkomsten aansluit bij de bedoeling van de wetgever. Vraag blijft of de Hoge Raad de mening van de Advocaat Generaal deelt.

De bal ligt nu bij de Hoge Raad. Feit is dat de Hoge Raad vaak het advies van de Advocaat Generaal volgt.

Inkomsten opgeven?

Wanneer je inkomsten uit de tijdelijke verhuur van je eigen woning, kamers of bijgebouwen welke tot de eigen woning behoren hebt geef dan 70 % van deze inkomsten in box 1 aan , dit conform het standpunt van de fiscus. Tegelijkertijd maak je bezwaar tegen jeaangifte zodat je de uitspraak van de Hoge Raad kunt afwachten zonder dat jerechten bij een voor jou gunstige uitspraak verloren gaan.

Let op: De inkomsten uit het hebben van kostgangers of een B&B vallen niet onder deze vorm van verhuur omdat hier de factor arbeid meespeelt.