Intrekking goedkeuring modelovereenkomst

Heb jij met andere partijen vastgelegd middels een modelovereenkomst van de belastingdienst dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een 'overeenkomst van opdracht'? Lees dan vooral de wekelijkse OOvB-blog van onze jurist Mariëlle te Lindert. Dit modelovereenkomst, goedgekeurd door de belastingdienst, wordt per 1 januari 2024 ingetrokken.

In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Door middel van het gebruik van zo’n modelovereenkomst kunnen samenwerkende partijen vastleggen dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht. Sinds de invoering van de Wet DBA - de opvolger van de VAR – bestaat  in de praktijk ruis over de kwalificatie van werken in dienstbetrekking als werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst ten opzichte van het werken als zelfstandige op basis van een overeenkomst van opdracht.

Het hanteren van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst biedt in de praktijk een handvat. Indien in de praktijk ook daadwerkelijk wordt gewerkt volgens de goedgekeurde modelovereenkomst dan zijn partijen namelijk gevrijwaard voor het inhouden van loonheffingen door de Belastingdienst.

De beslissing van de Belastingdienst om de goedkeuring voor modelovereenkomsten waarin een mogelijkheid tot vrije vervanging is opgenomen in te trekken volgt naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van vakbond FNV tegen Deliveroo. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook in het geval dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. Vanwege deze uitspraak trekt de Belastingdienst de goedkeuring

van de algemene modelovereenkomst vrije vervanging in, maar ook de goedkeuring ten aanzien van andere modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op de vrije vervanging.

De Belastingdienst adviseert om de bestaande modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op het uitgangspunt van vrije vervanging door de opdrachtnemer aan te passen voor 1 januari 2024. Uiterlijk op 31 oktober 2023 ontvangen brancheorganisaties en andere houders van (individuele) door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten een brief van de Belastingdienst indien de goedkeuring van hun modelovereenkomst wordt ingetrokken. De Belastingdienst meldt verder dat het handhavingsmoratorium blijft gelden. Dit betekent dat de Belastingdienst niet actief handhaaft tenzij sprake is van kwaadwillend handelen. Streefdatum voor de opheffing van het handhavingsmoratorium blijft 1 januari 2025. Mede door de val van het kabinet is het de vraag of deze streefdatum zal worden gehaald.

Heb je vragen over dit bericht van de Belastingdienst, neem dan contact met ons op.