Investeringen komende tijd op lager pitje door belastingverplichtingen

Volgens de jongste cijfers van het CBS hebben vele bedrijven te maken met een betalingsachterstand. Dit heeft vooral te maken met de opgelopen belastingschulden in de coronatijd. Ondernemers uit deze sectoren hebben massaal belastinguitstel aangevraagd. Echter deze belastingschuld dient wel over de komende vijf jaar te worden terugbetaald.

Investeringen komende tijd op lager pitje door belastingverplichtingen

Volgens berekeningen van ABN Amro zal ongeveer de helft van alle restaurants elke maand zo’n 20% van de bedrijfswinst dienen te reserveren om op tijd te kunnen afbetalen. Dit heeft aanzienlijke invloed op het investeringsgedrag van bedrijven.

Ook in andere sectoren zal de belastingdruk toenemen, zo berekent ABN Amro. Specifiek worden genoemd openbaar vervoer bedrijven, taxibedrijven en touringcaroperators.In totaal zal de belastingschuld door corona oplopen tot zo’n 20 miljard euro, aldus berekeningen van het kabinet. Hiervan zal zo’n 1,5 miljard niet worden afbetaald, is de verwachting.

ABN Amro merkt op dat veel bedrijven tot aan het laatste moment uitstel blijven aanvragen. Dit heeft te maken met het feit, aldus de bankiers, dat vele bedrijven nog niet op de omzetniveaus zitten, van voor de corona-periode. En dat ondernemers op deze wijze wat extra geld achter de hand hebben.