Kabinet ondersteunt cyberkeurmerk voor ICT-leveranciers

Dit jaar wordt er een subsidie toegekend om een cyberkeurmerk voor ICT-leveranciers te ontwikkelen, zoals uiteengezet in een brief van demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat de ontwikkeling van dit keurmerk ongeveer twee jaar in beslag zal nemen.

Kabinet ondersteunt cyberkeurmerk voor ICT-leveranciers

De aanleiding voor deze stap was een motie vanuit de Tweede Kamer, waarin werd verzocht om samen te werken met het Digital Trust Center (DTC) en brancheorganisaties om een keurmerk te creëren dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) zou ondersteunen bij het opstellen van een cybersecuritybeleid. Minister Adriaansens heeft nu een voortgangsrapportage ingediend in reactie op deze motie.

Er is al een inventarisatie uitgevoerd in samenwerking met belanghebbenden om de behoeften van de markt met betrekking tot dit keurmerk te peilen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er met name vraag is naar een keurmerk voor ICT-dienstverleners op het gebied van cybersecurity. Dit is vanwege de sterke afhankelijkheid van mkb-bedrijven van hun ICT-dienstverleners op dit gebied.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zal het initiatief namens de overheid uitvoeren. Dit keurmerk zal inzicht bieden aan mkb-organisaties in de mate waarin de basismaatregelen voor cybersecurity worden nageleefd door hun ICT-dienstverleners, met name op het gebied van kantoorautomatisering. Het zal tevens ICT-dienstverleners de kans geven om zich te onderscheiden op basis van kwaliteit en deskundigheid in cybersecurity.