IT-dienstverleners kunnen blijven rekenen op toenemende vraag

De Nederlandse IT-dienstensector zal blijven groeien, zij het met een wat gematigder tempo dan tijdens de hoogte van de coronapandemie, aldus onderzoekers van ING Research in hun recente sectorrapport. Ondanks deze groeivertraging blijft de krapte op de arbeidsmarkt een aanhoudend probleem.

Volgens ING zijn cyberbeveiligingsdiensten nog steeds zeer gevraagd, naast een voortdurende vraag naar automatisering en het uitbesteden van IT-diensten. De voorspellingen van de bank wijzen op respectievelijke groeipercentages van 4,5% en 2,5% voor 2023 en 2024. Hoewel deze cijfers lager zijn dan de respectieve groeicijfers van 7% en 5,5% in 2021 en 2022, toen de vraag naar onder andere cloudoplossingen aanzienlijk toenam, blijft de groei nog steeds sterker dan die van de bredere Nederlandse economie.

Er zijn echter vertragingen merkbaar. Naast de ietwat afzwakkende Nederlandse economie, speelt het aanhoudende arbeidstekort en de stijgende lonen een rol. IT-bedrijven hebben al geruime tijd moeite om gekwalificeerd personeel te vinden, wat hun groei belemmert, volgens ING.

De onderzoekers melden een lichte toename in het aantal vacatures in de sector tijdens het eerste kwartaal, vooral voor ontwikkelaars. ING suggereert dat sommige IT-bedrijven nadenken over de mogelijkheid om een deel van dit tekort in de toekomst op te vangen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Dit zou kansen kunnen bieden, maar ING benadrukt dat AI geen snelle oplossing is vanwege de nog heersende onzekerheid omtrent de betrouwbaarheid en veiligheid van AI-toepassingen en de vraag wie aansprakelijkheid draagt bij fouten.