Kennisvouchers tot 1500 euro voor Agrariërs die zich willen laten adviseren over bedrijfsverkoop, bedrijfsaankoop of beëindiging

Aanvraagmogelijkheid van 30 november tot 28 februari 2021.

Agrariërs kunnen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) komende maanden advies- en kennisvouchers aanvragen waarmee zij tot 1500 euro subsidie krijgen op ingewonnen advies. RVO wil met deze kennisvouchers drempels verlagen voor agrariërs om extern en professioneel advies in te winnen.

De thema’s waarvoor de kennisvouchers zijn in te wisselen zijn als volgt:

  • brongericht verminderen van emissies;
  • duurzaam bodembeheer;
  • weerbare teeltsystemen;
  • nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan;
  • ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel biodiversiteit;
  • precisielandbouw;
  • persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf;
  • stimuleren samenwerkingen tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen;
  • het starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming.

 

Heb je interesse in het aanvragen van een kennisvoucher? Schakel dan je OOvB bedrijfsadviseur in.

Nadenken over de toekomst van je agrarisch bedrijf? Subsidie voor adviesgesprek met OOvB vennoot Johan Geurts

OOvB Vennoot Johan Geurts is niet zomaar een ervaren en deskundig sparring partner voor agrariërs, hij is een officieel erkend agrarisch bedrijfsadviseur en opgenomen in het landelijk BAS register van de Vereniging voor Agrarische Bedrijfsadviseurs.

Dit betekent dat een kennisvoucher ook ingezet kan worden voor een adviesgesprek met Johan Geurts als dat gaat over bedrijfsverkoop, bedrijfsaankoop of bedrijfsbeëindiging.

 

Snel aanvragen is belangrijk!

De RVO heeft in totaal 3 miljoen euro gereserveerd voor de kennisvouchers. Daarbij wordt het principe gehanteerd, ‘die het eerst komt, die het eerst maalt’. Ofwel, je dient er snel bij te zijn. Wil je een aanvraag doen? Laat dan weten aan je OOvB bedrijfsadviseur voor welk onderwerp je graag een kennisvoucher zou willen aanvragen. De OOvB bedrijfsadviseur zal het verzoek bij de RVO indienen.

 

info@oovb.nl