Kredietverzekeraar voorspelt toename wanbetalingen in bouwsector

De kans op wanbetaling bij zakelijke klanten neemt toe, vooral in de bouw-, textiel- en metaalsector, volgens de 'Sector Risk Rating' van Allianz Trade. Dit betalingsrisico manifesteert zich in bijna alle sectoren en wordt versterkt door factoren zoals hoge energieprijzen, stijgende rentetarieven en loon- en grondstofkosten na COVID-19.

Kredietverzekeraar voorspelt toename wanbetalingen in bouwsector

Vastgoedprijzen dalen ook, wat de druk vergroot. Het mkb wordt specifiek gewaarschuwd voor het gevaar van wanbetaling, aangezien één onbetaalde factuur hun financiële stabiliteit kan ondermijnen, en vertraagde betalingen leiden tot liquiditeitsproblemen en een domino-effect.
De kredietverzekeraar analyseert de risico’s in de hele wereld en ziet daarbij redelijke verschillen. Zo is Azië het minst gestegen risicogebied, terwijl Zuid-Amerikaanse landen als het meest risicovol worden beschouwd. In Europa is het risico groter dan in de VS. Op sectorniveau presteren de farmaceutische sector en software- en IT-diensten het beste in termen van betalingsbetrouwbaarheid.

Bedrijven worden aangemoedigd om waakzaam te zijn en maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen wanbetaling, vooral in deze kwetsbare sectoren.