Grootste krimp in tien jaar verwacht voor bouwsector

ING Research voorspelt de grootste krimp in de bouwsector in tien jaar tijd. De bouwproductie zal volgend jaar naar verwachting met 2,5 procent afnemen. Dit vertegenwoordigt de grootste krimp sinds 2013, gedurende het dieptepunt van de toenmalige bouwcrisis. De voorspelde achteruitgang wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de stijgende rente, dalende huizenprijzen, een tekort aan bouwgrond en de stikstofproblematiek, aldus economen van ING.

De voorspelde daling voor het komende jaar geldt vooral voor woningen en bedrijfsgebouwen, die in het rapport als één categorie worden beschouwd. Volgens ING-analisten zal de productie in deze categorie in 2024 met 6 procent afnemen. Ook voor 2023 verwachten de onderzoekers een krimp in de woningproductie, van meer dan 74.000 vorig jaar naar 70.000 dit jaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal volgend jaar nog eens met 5.000 eenheden dalen tot 65.000. Het uittredende kabinet streeft naar een jaarlijkse productie van ongeveer 100.000 woningen om de woningnood aan te pakken.

'In 2022 en het begin van 2023 compenseerde de groeiende vraag naar energiebesparende maatregelen dit effect. Hoewel de vraag hoog blijft, is de euforie afgenomen door de dalende energieprijzen', meldt ING. De bank merkt op dat er al een aanzienlijke daling in de vraag zichtbaar is bij projectontwikkelaars en producenten van bouwmaterialen zoals beton en bakstenen. Het economisch bureau van ING voorspelt dat de komende kwartalen de krimp in de hele bouwsector merkbaar zal worden.