Lenen van de eigen BV en belastingheffing in box 2

In februari 2023 hebben wij al een blog gepubliceerd over het lenen van de eigen B.V. In dit artikel brengen wij dit onderwerp nog eens onder de aandacht.

Met ingang van 1 januari 2023 is de wet excessief lenen ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat schulden van een aanmerkelijke belanghouder bij zijn eigen B.V. binnen bepaalde grenzen blijft.

Op het eerste peilmoment van 31 december 2023 is de grens € 700.000. Vanaf 2024 geldt op het peilmoment (31 december 2024) een grens van € 500.000. Schulden bij je B.V. die hoger zijn dan het grensbedrag zijn bovenmatig en worden belast met het belastingtarief van box 2.

Voor de bepaling van de hoogte van de schulden tellen alle schulden van de aanmerkelijk belanghouder aan zijn B.V. mee, behalve de eigenwoningschulden die bestonden op 31 december 2022. Eigenwoningschulden die later zijn ontstaan tellen ook niet meer, maar dan moet er wel hypothecaire zekerheid verstrekt zijn. Eventuele vorderingen worden niet met de schulden gesaldeerd. Schulden van de fiscale partner en bloed- of aanverwanten in de rechte lijn tellen ook mee.

Voor 2023 is het box 2 belastingtarief 26,9% en voor 2024 zal dat 24,5% zijn voor een box 2 inkomen tot € 67.000 (bij fiscaal partners € 134.000). Is het box 2-inkomen hoger dan zal het meerdere tegen het belastingtarief van 33% belast zijn.

Omdat en de grens van het bovenmatige schuldbedrag en de belastingtarieven van 2024 op het laatste moment zijn aangepast in het belastingplan 2024 is het zinvol nog eens te kijken of er in deze laatste maanden van het jaar dividend uitgekeerd kan worden. Door nu nog extra dividend uit te keren kun je ervoor zorgen dat een gedeelte van de bovenmatige schuld in 2024 niet in het hoge box 2 tarief gaat vallen. In onderstaande tabel zie je de verschuldigde belastingheffing in 2023 en 2024 bij een geldlening van momenteel € 700.000 en een extra dividenduitkering in 2023.

 

 
 
Fiscaal partner
 
schuld in 2024
 
 Box 2 inkomen 2023
Box 2 belasting 2023
 
Box 2 inkomen 2024
 
Box 2 belasting 2024
 
Totale belasting in box 2
In de jaren 2023 en 2024
Schulden laten staan tot in 2024
 
nee
 
700.000
 
0
0
 
200.000
 
60.305
 
60.305
Gedeeltelijk dividend in 2023
 
nee
 
567.000
 
133.000
35.777
 
67.000
 
16.415
 
52.192
Volledig dividend uitkeren in 2023
 
nee
 
500.000
 
200.000
53.800
 
0
 
0
 
53.800
Schulden laten staan tot in 2024
 
ja
 
700.000
 
0
0
 
200.000
 
54.610
 
54.610
Gedeeltelijk dividend in 2023
 
ja
 
634.000
 
66.000
17.754
 
134.000
 
32.830
 
50.584
Volledig dividend uitkeren in 2023
 
ja
 
500.000
 
200.000
53.800
 
0
 
0
 
53.800

 

Let op! Het moet wel mogelijk zijn om dividend uit te keren. Kan de B.V. niet voldoen aan de uitkeringstoets dan is een dividenduitkering helaas niet mogelijk. Daarnaast moet er bij een dividenduitkering ook rekening gehouden worden met de gevolgen voor de belastingheffing van box 3. Door de dividenduitkering zal het box 3 vermogen op 1 januari 2024 hoger worden. Is het huidige vermogen boven de box 3 vrijstellingen dan zal er over dit hogere vermogen box 3 belasting verschuldigd zijn in 2024.