Leuker niet, maar makkelijker wel. Check!

De belastingdienst constateert dat er door bepaalde situaties, zoals scheiden of het kopen of reeds eigenaar zijn van eigen woning, fouten worden gemaakt in de aangiftes. Om een helpende hand te bieden zijn er voor diverse situaties checklists gemaakt die moeten helpen om deze fouten te voorkomen.

Eigen woning

Volgens de Belastingdienst maken huiseigenaren vaak fouten bij de belastingaangifte. Ook komen er dagelijks veel vragen binnen over het onderwerp.

Met name dit jaar zijn er veel vragen over het oversluiten van een hypotheek. In het tweede kwartaal zijn er bijna 150.000 hypotheekaanvragen gedaan, een absoluut record. Dat komt vooral doordat woningeigenaren hun hypotheek bij een andere geldverstrekker hebben ondergebracht om te profiteren van de historisch lage hypotheekrente. Ook de groep starters was groter dan normaal.

Tom Zandbergen, specialistisch adviseur bij de Belastingdienst: ,,De vragen die we krijgen variëren van regels rond familieleningen en overwaarde tot het aanvragen van de voorlopige aanslag. Daarnaast zien we dat het kopen van een woning jammer genoeg vaak leidt tot fouten in de aangifte. Dat kan betekenen dat mensen te weinig belasting hebben betaald, maar mensen doen zichzelf even vaak juist tekort.” 

Voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag is één van de onderwerpen waar woningeigenaren veel vragen over hebben en waarbij een foutje snel is gemaakt. Veel woningbezitters ontvangen jaarlijks zo’n aanslag van de Belastingdienst. Het betreft een schatting van de te betalen of te ontvangen belasting voor het komende jaar. Voor woningbezitters is dit vaak een teruggaaf vanwege de hypotheekrenteaftrek. Als je minder rente betaalt, kun je ook minder aftrekken van de belasting. Daarom moet je renteaanpassingen doorgeven.

Zandbergen adviseert de voorlopige aanslag gedurende het jaar actueel te houden, zodat je niet teveel of te weinig ontvangt. Dat kan via ‘Mijn Belastingdienst’. 

Vier tips
  1. Gebruik de checklist ‘Koopwoning en belastingzaken’ om na te gaan waar je allemaal rekening mee moet houden. Vind de geschikte checklist op de site van de belastingdienst.
  2. Bewaar relevante gegevens en documenten, zoals de WOZ-waarde, de jaaropgaaf van de hypotheek en gegevens over leningen en schulden voor het actualiseren van de voorlopige aanslag en het doen van de aangifte inkomstenbelasting.
  3. Vraag een voorlopige aanslag aan om gedurende het jaar alvast de belasting te betalen of te ontvangen.
  4. Verandert de hypotheekhoogte, het rentepercentage of andere zaken, controleer dan of de voorlopige aanslag nog klopt en wijzig indien nodig op ‘Mijn Belastingdienst’.
Scheiding

De Belastingdienst heeft ook een checklist voor mensen die gaan scheiden. Uit een recente peiling van de organisatie blijkt namelijk dat bijna de helft van de ondervraagden niet weet welke belastingzaken bij een scheiding geregeld moeten worden.

De Belastingdienst ondervroeg honderden mensen. Veel van hen wisten niet of zij samen of apart aangifte moesten doen in het jaar na de scheiding. Bijna de helft van de ondervraagden gaf aan binnen drie maanden wijzigingen te hebben doorgegeven in de voorlopige aanslag. Bijna twee derde deed dit binnen zes maanden. Volgens de dienst is samen aangifte doen voordelig, omdat de ex-partners nog een keer de inkomsten en aftrekposten gunstig kunnen verdelen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim een kwart van de mensen in het jaar na de scheiding méér moest terugbetalen aan de fiscus dan verwacht. Mensen die scheiden kampen verder met vragen over zorgtoeslag, aftrekposten, fiscaal partnerschap, toeslagen en de voorlopige aanslag.

Bij een scheiding verandert vaak de financiële situatie, zoals de woonlasten, het inkomen of het aantal uren kinderopvang. Omwille van de hoogte van voorlopige aanslagen en toeslagen is het volgens de Belastingdienst handig om de nieuwe situatie zo snel mogelijk door te geven. Dit voorkomt dat mensen achteraf moeten terugbetalen. Ook deze checklist is terug te vinden op de site van de belastingdienst.

Andere checklists

Er zijn natuurlijk nog meer situaties denkbaar, waarbij er onduidelijkheden kunnen ontstaat op fiscaal gebied. Om zoveel mogelijk te helpen heeft de belastingdienst checklists op diverse gebieden zoals immigratie of emigratie, overlijden en zelfs een checklist voor ondernemers. Hiermee hoopt de belastingdienst een helpende hand te geven. Natuurlijk kan je voor dit soort zaken ook altijd bij een fiscaal adviseur terecht.