Loonstijgingen nog niet vanzelfsprekend

Het FNV geeft een duidelijke voorzet op een aankomende loongolf met verschillende berichten in de media. Als argument wordt aangedragen dat de economie flink aantrekt en dat de eerder voorspelde werkloosheidstoename uitblijft.

Het FNV vindt dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen nu de inflatie ook voor consumenten zichtbaar wordt in allerlei duurder wordende producten.

Rabobank is echter minder positief over een snelle loonstijging en vindt dat bedrijven vooral hun toegenomen schulden dienen af te bouwen. Volgens de bankiers wordt ten onrechte gedacht dat het allemaal wel meevalt. Hoewel faillissementen vooralsnog zijn uitgebleven en de vraag naar arbeidskrachten toeneemt, wordt snel vergeten dat veel bedrijven hulp hebben gehad en hun schuldposities hebben zien toenemen. Om te profiteren van het economische herstel is het belangrijker om het aantal medewerkers uit te breiden dan te kiezen voor loonsverhogingen. Toch ziet de bank op termijn wel een verhoging van lonen, vooral vanwege de schaarste die vooral voor bepaalde functies lijkt te ontstaan. Toch zal die loonstijging nog enige tijd op zich laten wachten, zo verwachten de bankiers van Rabo.