Lunchsessies OOvB Financieringsdesk over 'stapelfinanciering' goed bezocht

De tijd dat je als ondernemer voor een financiering aanklopte bij de bank lijkt lang achter ons te liggen. Tenminste, als je kijkt naar het speelveld van alternatieve financieringen. Allerlei aanbieders presenteren zich als oplossing voor specifieke financieringsbehoeften. Leaseverstrekkers, vastgoedfinanciers, factoring maatschappijen, crowdfunding, private equity en daarnaast nog eens tal van online financieringsplatforms voor werkkapitaalfinancieringen.

Paul Cox en Joop Verbruggen, senior adviseurs bedrijfsfinanciering bij OOvB, merken dit ook. Sterker nog, ze merken dat het al heel normaal wordt om meerdere partijen te betrekken voor een financieringsoplossing; de zogenaamde stapelfinanciering.

Deze ontwikkelingen zijn voor OOvB adviseurs en accountants aanleiding geweest om een tweetal lunchsessies te organiseren over stapelfinancieringen.

Tijdens deze lunchsessies, op 19 april en 20 april in restaurant De Kassier in Cuijk, schoven in totaal 24 ondernemers aan om zich te laten voorlichten over de veranderende financieringsmarkt en de mogelijkheden die er zijn. Tal van praktijkvoorbeelden werden uitgewisseld. Zowel door OOvB adviseurs Paul en Joop als door de ondernemers aan tafel. De onderhoudende sessies leverden genoeg gespreksstof op en bleken een inspiratie voor nieuwe ondernemersplannen.

De uitkomst van de sessies is dat je als groeiende ondernemer met ambitie tal van financieringsmogelijkheden hebt. Dat vraagt echter om een goede voorbereiding en een goed plan.