Mijn werknemer is tijdens een demonstratie aangehouden en komt niet werken, wat nu?

De afgelopen periode zijn er de nodige betogingen geweest. Als werkgever kan je hier ook mee worden geconfronteerd, bijvoorbeeld omdat jouw werknemer niet kan komen werken omdat hij bij een betoging is opgepakt. Hoe kan je hier als werkgever mee omgaan? Daarover gaat deze blog.

Mijn werknemer is tijdens een demonstratie aangehouden en komt niet werken, wat nu?

Indien een werknemer niet kan komen werken als gevolg van een omstandigheid die in zijn risicosfeer ligt dan hoef je als werkgever het loon niet door te betalen. Een werknemer kiest zelf om deel te nemen aan een betoging en neemt daardoor ook het risico om opgepakt te worden. In zo’n situatie is het wel raadzaam om de werknemer te informeren dat het loon niet wordt betaald zo lang hij afwezig is. Dit bericht kan per e-mail of per post aan het huisadres worden verzonden.

Daarna is het als werkgever verstandig om het verloop van het voorarrest af te wachten, voordat je overweegt om eventuele, verdere maatregelen te nemen. Die andere maatregelen zouden kunnen zijn non-actiefstelling of ontslag van de werknemer, maar het is de vraag of daar voldoende gronden voor aanwezig zijn. Daarbij moet in geval van een non-actiefstelling het salaris meestal wel doorbetaald worden, zodat we non-actiefstelling niet adviseren. Ook ontslag is vaak niet mogelijk.

Indien de werknemer nog in voorarrest zit is nog geen sprake van een veroordeling, waardoor de werknemer nog niet om die rede kan worden ontslagen. Ook in het arbeidsrecht geldt namelijk dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Pas na een eventuele veroordeling kan worden beoordeeld of het door de werknemer gepleegde strafbare feit een grond oplevert voor ontslag. Daarvan is sprake indien door het strafbare feit niet langer van de werkgever kan worden gevraagd dat deze de werknemer in dienst houdt. Deze maatstaf verlangt in de meeste gevallen een verband tussen het gepleegde strafbare feit en de functie van de werknemer, zoals bijvoorbeeld een boekhouder die fraude heeft gepleegd.

Houd er rekening mee dat iedere situatie anders is. Voor een advies op maat neem je contact op met een van onze juristen.