Minimumtarief voor ZZP'ers

Vanaf 2021 geldt voor ZZP’ers een wettelijk minimumtarief van 16 euro per uur. Als ZZP’ers tot die tijd afspraken maken met elkaar om nu al zeker te zijn van een minimumtarief, dan zal de Autoriteit Consument en Markt geen boete opleggen voor kartelvorming.

Er is dus geen sprake van een kartelverbod voor de kleine zelfstandige. De reden voor dit gedogen heeft te maken met het feit dat ACM wil voorkomen dat het bestaansminimum van ZZP’ers in gevaar komt. Martijn Snoep, directeur van ACM, bevestigd dat ACM gebaat is bij het goed laten werken van markten voor mens en bedrijf. De ACM komt met een leidraad waarin mogelijkheden voor tariefafspraken worden aangedragen.