Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al meerdere jaren fiscaal verlies uit onderneming hebben.

Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al meerdere jaren fiscaal verlies uit onderneming hebben. Een agrarisch bedrijf zou toch bedrijfseconomisch een (bescheiden) winst moeten kunnen maken, als je de waarde ontwikkeling van de gronden meetelt. Maar daar hoeft volgens een fiscale uitspraak de belastingdienst geen rekening mee te houden.

 

Het is echter verstandig om de afweging en keuzes van wel of niet fiscaal “staken” (afrekenen met de belastingdienst) zelf te maken. Dit omdat er zeker ook mogelijkheden zijn.

De allerbelangrijkste is om er zelf voor te zorgen dat er af en toe toch een positieve normale jaarwinst gerealiseerd gaat worden. Als je dat voor elkaar kunt krijgen, door bijvoorbeeld kosten uit te stellen, dan heeft de belastingdienst geen stok meer om mee te slaan. Maar het kan ook behaald worden door een kleine boekwinst te realiseren.

Verder is het goed om te weten wat de voor- en nadelen zijn van afrekenen en vermogen over te hevelen
naar box 3. Daarbij zijn genoeg lastige vragen en hierbij kun je maar beter zelf het heft in handen nemen:

  • Hoeveel belaste stakingswinst wordt er genoten?
  • In hoeverre zijn de cultuurgronden altijd zelf geëxploiteerd in de onderneming? Dit i.v.m. de voorwaarde van onbelaste boekwinst op landbouwgrond.
  • Is het woongedeelte privé of staat dit op de ondernemingsbalans?
  • Hoe hoog is de stand van de FOR (fiscale oudedagsreserve)? Over dit bedrag moet nog belasting betaald worden.
  • Wat zijn de mogelijkheden van een stakingslijfrente af te storten : tot welk bedrag is dit aftrekbaar ?
  • Maak ik optimaal gebruik maken van de lagere “bejaardentarieven” in box 1?
  • Hoeveel box 3 heffing gaat dat kosten als de waarde van gronden naar box 3 gaan?
  • Ga ik zorgtoeslag missen als ik een te groot box 3 vermogen ga krijgen ?
  • Wat zijn de mogelijkheden van samenwerking als ondernemers: gezamenlijke exploitatie van gronden?

Het is een heel groot fiscaal verschil als gronden en vermogen in box 1 in onderneming zitten of in box 3. In box 1 is slechts de winst belast, terwijl in box 3 altijd belasting betaald moet worden, of een fictief fiscaal rendement.

En ook het afrekenen over belaste stakingswinst en stand van de Fiscale Oudedagsreserve zonder eigen maatregelen hakt er hard in.

Kortom : je kunt beter de fiscus voor zijn door het nemen van de juiste maatregelen en stappen. Dit kan je een koude douche schelen!