Nederlandse industrie blijft kwakkelen

De Nederlandse industrie speelt een cruciale rol in de economie, waarbij export een belangrijke drijfveer is, maar ook onzekerheid brengt. Thema's zoals samenwerking, innovatie en duurzaamheid bevorderen de groei.

Nederlandse industrie blijft kwakkelen

In juni verbeterden de bedrijfsomstandigheden licht, ondanks een zwakke vraag uit andere Europese landen en een stagnerende vraag. De groei van het aantal orders was bescheiden, mede door een daling van de buitenlandse verkoop. De productie nam toe, maar minder dan vorige maanden, en de vooruitzichten zijn positief maar gematigd.

De Nevi Inkoopmanagersindex daalde van 52,5 naar 50,7, wat wijst op een trager herstel van de industrie. Vooral de vraag uit Europa was zwak, met name uit Duitsland, de belangrijkste exportmarkt. Desondanks steeg het aantal binnenlandse orders licht. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat de economie in het eerste kwartaal met 0,5% kromp, vooral door afgenomen export. Echter, sinds april zijn de bedrijfsomstandigheden en productie verbeterd. Ondanks de daling van exportorders in juni, blijft de verwachting voor een positieve industriële productie in 2024 bestaan.