Nieuwe MIA VAMIL lijst 2022 bekend met hogere MIA aftrek in 2022 (t.o.v. 2021)

Milieuvriendelijke investeringen kunnen in aanmerking komen voor MIA, de Milieu-investeringsaftrek en/of de VAMIL: willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Bij bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan mag, afhankelijk van het bedrijfsmiddel, een extra Milieu-investeringsaftrek worden toegepast. Daarnaast kunnen bepaalde investeringen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. In een aantal gevallen is er sprake van een maximumbedrag wat voor de regelingen in aanmerking komt.

Per 1 januari 2022 gelden hogere steunpercentages MIA: 27%, 36% en 45%. (In 2021 en de jaren daarvoor was dat 13,5%, 27% en 36%).

Reden van de hogere aftrekpercentages is dat uit onderzoek blijkt dat milieu-investeringen duurder zijn geworden of fors duurder zijn ten opzichte van minder milieuvriendelijke alternatieven.

Een aantal bedrijfsmiddelen zijn vervallen, omdat deze bijvoorbeeld weinig worden gemeld, de meerkosten beperkt zijn of omdat er betere alternatieven zijn.

 

Er zijn ten opzichte van 2021 32 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen. Dit betreft onder andere:

  • Klimaat- en dierenmonitoringsysteeem
  • Formalinevrij bad voor desinfectie van klauwen van vee
  • Duurzame varkensstal met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie
  • Duurzame pluimveestal met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie
  • Duurzame paardenstal
  • Stoomunit voor planten, uitgangsmateriaal of bloembollen
  • Chloorbleekloogvrije ontsmettingsinstallatie voor bloembollen
  • Elektrisch aangedreven wiedbed
  • Regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest

 

De meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2022 zijn specifiek omschreven: het middel waarmee een bepaald milieudoel moet worden behaald, wordt daarmee aangewezen (middelvoorschrift). De Milieulijst 2022 bevat hiernaast ook bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie met enkele technische randvoorwaarden wordt geëist. Dit moet het bedrijfsleven prikkelen om zelf met innovatieve oplossingen te komen. De steun hiervoor bedraagt 35 tot 40%.

Glastuinbouw

In 2022 gaat het MIA-voordeel voor biologische Groen Label kassen omhoog van 36% naar 45% en voor Groen Label kassen van 27% naar 36%. Daarnaast verdwijnt het onderscheid tussen maximale bedragen voor intensieve teelt en extensieve teelt omdat de verschillen tussen emissie en energieverbruik door ontwikkeling inmiddels meer vergelijkbaar zijn geworden. Met ingang van 2022 moeten duurzame kassen voldoen aan het certificatieschema GLK15.

Veehouderij

Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen als onderdeel van een stal komen niet meer voor MIA en Vamil in aanmerking. Het resterende deel van een duurzame stal kan nog wel in aanmerking komen. Duurzame stallen moeten voldoen aan het certificatieschema MDV14. Daarnaast geldt voor alle duurzame stallen dat de maximumbedragen per dierplaats zijn verhoogd als gevolg van hogere bouwkosten. Het MIA-voordeel is gelijk gebleven.

Aanvragen moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De milieulijst 2022 geldt voor investeringen, waarvoor in 2021 verplichtingen zijn aangegaan. Per melding dient de investering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar deze website.

Eerder agrarisch nieuws: