Nieuwe regels voor crowdfundingsplatformen kan zorgen voor ‘shake out’

In november dient elk Nederlands crowdfundingplatform te beschikken over een vergunning van de AFM. Een opgave die nog niet zo gemakkelijk blijkt, aldus de directeur van NLInvesteert. Hoewel de vergunningsaanvraag een aanzienlijke druk legt op de crowdfundingsplatforms, levert het wel een enorme winst op in de professionaliteit, aldus NLInvesteert.

Hoewel de vergunningsaanvraag een aanzienlijke druk legt op de crowdfundingsplatforms, levert het wel een enorme winst op in de professionaliteit, aldus NLInvesteert. Vooral de administratieve processen worden complexer en uitvoeriger, waardoor vele platforms met aanzienlijk hogere kosten te maken krijgen.

Eén van de speerpunten vanuit de AFM is de identificatie van beleggers. Op dit moment volstaat een Nederlandse bankrekening en heeft de bank al voldoende informatie gevraagd van de rekeninghouders. De AFM stelt aan de vergunningsverlening toch de eis dat elk platform bij elke belegger een eigen identificatie-onderzoek instelt.

Ook worden eisen gesteld aan de wijze waarop betalingen verricht kunnen worden. Platformen dienen deze betaalprocessen uit te besteden aan externe payment service providers.

Al deze extra eisen zal volgens NLInvesteert leiden tot een shake out. Het zou zomaar kunnen dat meer dan de helft van de 40 Nederlandse crowdfundingsplatforms gaat verdwijnen.