Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid in plaats van Werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als 'corona-maatregel'. Daarvoor in de plaats is er een nieuwe regeling, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW werkt op een aantal punten anders uit dan de aanvankelijk opengestelde Werktijdverkorting.

Belangrijkste verschillen zijn op basis van de toelichting op Rijksoverheid.nl , wetteksten zijn nog niet bekend:

  • Er wordt een voorschot uitgekeerd op basis van de aanvraag ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming; er zal dus mogelijk een schatting van het omzetverlies nodig zijn.
  • De uiteindelijke uitkering wordt achteraf vastgesteld over het omzetverlies (boven een nader te bepalen omvang met accountantsverklaring) en niet over minder gewerkte uren; werknemers mogen dus wel blijven werken.
  • De periode waarover compensatie loopt voor iedereen vanaf 1 maart 2020 en is dus niet afhankelijk van de aanvraagdatum
  • De uitkering bedraagt 90% van de loonsom (naar rato van het omzetverlies) i.p.v. 75%/70%.
  • Het loon van de werknemers dient volledig te worden doorbetaald door de werkgever (NB een daling van de loonsom kan leiden tot een correctie op de definitieve tegemoetkoming).
  • De uitkering gaat niet ten koste van WW-rechten van werknemers.
  • De regeling voorziet ook in compensatie ten behoeve van uitzendkrachten, oproepkrachten e.d.
  • De regeling geldt voor 3 maanden i.p.v. 6 weken (waarbij verlenging mogelijk was); alleen als de vergunning WTV al was toegekend wordt deze volgens de oude regels uitgevoerd (verlenging vervolgens wel volgens de nieuwe regels).
  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • Aanvraag geschiedt bij het UWV.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze juristen.