Notarissen doen goede zaken

De notarissen hebben afgelopen jaren niet altijd een glimlach op het gezicht gehad vanwege de voorspoed in de markt. Belangrijke oorzaken was de voortschrijdende digitalisering, waardoor een prijsdruk in de markt zichtbaar werd. Bovendien is het nog niet zo lang geleden dat de huizenmarkt er heel anders uitzag. Hoe anders is het afgelopen jaar. Voor drie achtereenvolgende jaren is er een record te melden in het aantal opgetekende aktes. In totaal meer dan 2 miljoen.

Notarissen doen goede zaken

Het recordaantal aktes is vooral te danken aan de groei in woningverkopen. In totaal steeg het aantal hypotheekaktes met 35.000 aktes naar een totaal van 476.000. Toch is dit een vertekend beeld vanwege het aantal oversluitingen. Het aantal overdrachten nam namelijk af tot een aantal van 405.000.

Opvallend is ook dat in het uitdagende coronajaar het aantal nieuwe BV’s toenam met 15% tot een niveau van 80.000 nieuwe besloten vennootschappen.