Ondernemers niet tevreden over eigen innovatieprestaties

Uit een onlangs gehouden onderzoek bij 100 CEO’s van nationale en internationale ondernemingen, blijkt dat 70 van die 100 CEO’s niet tevreden zijn over de tentoongespreide innovatiekracht van hun ondernemingen.

Zoals vaak blijkt enige nuance nodig, want bij de helft van alle ondernemingen zijn helemaal geen innovatiedoelen gesteld. Ofwel, het is dan ook moeilijk te meten waarop de verwachting (of in dit geval teleurstelling) is gebaseerd.

Het gevoel van ontevredenheid wordt sterk gevoed door ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, ‘internet of things’ en blockchain. De ondervraagde CEO’s hebben niet zo’n goed beeld van de specifieke onderwerpen waardoor het gevoel ‘achter te lopen’ wordt gevoed. De onderzoekers van Innovation Readiness Benchmark maken zich een beetje zorgen over deze uitkomst. Zij zijn van mening dat vooral in dit tijdperk, waarin technologie zoveel disruptie veroorzaakt en eisen stelt aan de snelheid van vernieuwing, elk bedrijf zou dienen na te denken over het eigen innovatievermogen.

En, volgens de onderzoekers begint dat met bewustwording en direct daarna de wil om te innoveren door mensen en middelen vrij te maken.

Opvallend, aldus de onderzoekers, is het dat bij echt innovatieve bedrijven nauwelijk hierarchisch gewerkt wordt, maar vooral op functie- en taakverantwoordelijkheid.