Ondernemers positief over de toekomst

Maar liefst 90% van alle ondernemers heeft een positieve verwachting voor de komende 12 maanden. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door het CBS en de KvK. Daarbij zijn de kleinere ondernemers iets minder positief dan de wat grotere ondernemingen.

Er worden ook een aantal redenen voor aangevoerd. Vooral op het gebied van financieringen lijkt er meer bereidwilligheid. Ook blijkt dat de economie in zijn geheel minder schade heeft geleden, zo ervaren ondernemers. Voor een deel ook te danken aan de getoonde creativiteit, waarbij verdienmodellen zijn aangepast.

Zo’n 1 op de 10 positief gestemde ondernemers denkt extra financiering nodig te hebben. Voor de realisatie van groeiplannen, maar zeker ook om werkkapitaal op orde te brengen.

Van de ondernemers met somberder vooruitzichten, verwacht een klein aantal van zo’n 2,5% versterking van het werkkapitaal nodig te hebben om achterstallige betalingen te kunnen wegwerken.

Voor wat betreft de verwachting van faillissementen, blijft deze onverminderd laag. Al verwacht men wel dat bij stopzetting van de coronaregelingen een toename te zien zal zijn. Opvallend is dat men dat vooral bij anderen verwacht en dus niet bij zichzelf.

Heb je als ondernemer een financieringsbehoefte? Maak dan een afspraak met de experts van OOvB Financieringsdesk.

Financieringsdesk klantcases: