Ondernemerschap lonkt voor steeds meer vrouwen

Volgens de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel kiezen steeds meer vrouwen voor het ondernemerschap. Het aantal vrouwelijke ondernemers is gestegen tot een kleine 670.000. Vijf jaar geleden waren het bijna 150.000 ondernemers minder.

Ondernemerschap lonkt voor steeds meer vrouwen

De branches waarin vrouwen actief zijn? Zakelijke dienstverlening en verzorging. Wat opvalt aan de startende vrouwelijke ondernemers is dat ze gemiddeld een hogere leeftijd hebben dan hun mannelijke ‘collega’s’. Bij de jonge starters – tot 19 jaar – is slechts een kwart vrouw, terwijl dit bij de groep 40 tot 55 jaar gelijk is. Van het totaal aantal ondernemers is op dit moment zo’n 37% vrouw.

De Kamer van Koophandel moedigt deze ontwikkeling aan. Overigens zegt de KvK geen cijfers te hebben over het succes of falen van vrouwelijke ondernemers ten opzichte van de mannelijke ondernemers.