Opmars alternatieve financiers

Joop Verbruggen, werkzaam bij de vestigingen Cuijk en Boekel, schrijft in zijn blog over de opmars van alternatieve financieringen, bijvoorbeeld crowdfunding.

Financieringen door de “crowd” aan MKB-bedrijven nemen fors toe. Dit als gevolg van de terughoudendheid van banken.

Voor investeerders is deze manier van financieren erg interessant vanwege de verwachte rendementen, terwijl er op spaarrekeningen niets meer vergoed wordt. De risico’s zijn uiteraard wel hoger, vandaar dat wij adviseren om alleen een deel van het vrije vermogen te investeren en te zorgen voor een goede spreiding over meerdere bedrijven.

De OOvB Financieringsdesk begeleidt en adviseert jaarlijks tientallen bedrijven, vastgoedbeleggers en overige investeerders bij financieringsvraagstukken. In 2019 hebben we begeleid bij in totaal 50 miljoen euro aan investeringen.
Daarin zien wij ook dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op crowdfunding.

Ook voor vastgoedfinancieringen kan tegenwoordig een passende financiering geregeld worden via de crowd.

Het volume door de crowd verstrekte financieringen stijgt jaarlijks substantieel. Dit komt mede door de vastgoedfinancieringen, met veelal hogere bedragen. In 2019 is dit volume met 30% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor en komt uit op € 424 miljoen.

De rechtstreekse leningen tussen ondernemers en investeerders/beleggers komen overigens niet terug in bovenstaande cijfers. Onze inschatting is dat het hier ook om enkele honderden miljoenen euro’s gaat.

Ook op dit gebied heeft OOvB Financieringsdesk in 2019 diverse ondernemers aan een passende financiering kunnen helpen en de investeerder aan een mooi rendement.

Meer financieringsnieuws