Overschot aan betalingsrechten over 2021 (en 2020)? Kom in actie om ze niet te laten vervallen

Johan Geurts, werkzaam bij de vestiging Wanroij, roept agrariërs op om in actie te komen als er overschot aan betalingsrechten is.

Een kleine aanpassing in de regelingeving vanaf 2020 zou er zo maar voor kunnen zorgen dat er aan het einde van 2021 betalingsrechten komen te vervallen.

 

Tot 2020 kwamen overtollige betalingsrechten niet zomaar te vervallen, als je deze maar “wisselend” gebruikte bij de gecombineerde opgave van gewassen en betalingsrechten.

Vanaf 2020 vervallen betalingsrechten als een landbouwer gedurende twee opeenvolgende jaren over meer betalingsrechten beschikt dan het opgegeven aantal hectares ‘grond in gebruik’ (subsidiabele hectares).

Als je dus zowel over 2020 als in 2021 meer betalingsrechten tot je beschikking hebt (optelsom van huur en eigendom), dan het daadwerkelijk aantal hectares in gebruik, dan vervallen de betalingsrechten eind 2021! 

Daarbij vervallen eerst de niet verhuurde rechten in eigendom en pas daarna eventueel gehuurde rechten.

Als in 2020 niet alle rechten zijn benut, en in 2021 wederom niet? Overweeg dan om de overtollige rechten te verhuren of te verkopen. Dit moet uiterlijk 15 mei gemeld worden bij RVO.nl.

Wanneer rechten zijn verhuurd, is het belangrijk dat de huurder de rechten benut en laat uitbetalen. Regel in de huurovereenkomst of pachtovereenkomst waarmee ook de rechten worden verhuurd, dat de huurder hiervoor verantwoordelijk is en voor eventuele schade opdraait.

Heb je nog vragen? Ik sta voor jullie klaar, neem contact met me op.