Paarden en btw

Cor van den Broek, werkzaam bij de vestiging Wanroij, blogt deze week over een agrarisch onderwerp. Heeft u een onderneming waarbij wel eens paarden verkocht of gekocht worden? U weet vast niet hoe de btw-berekening hiervan in zijn werk gaat. Sterker nog, het is een dusdanige complexe vraag waarop het antwoord niet zo een, twee, drie te geven is, aldus Cor.

Een tijd geleden werd mij gevraagd hoe het zit met omzetbelasting in de paardenhouderij. Hierop antwoordde ik dat dit een complexe vraag is waarop het antwoord niet zo een twee drie te geven is. Er zijn veel regels waaraan voldaan moet worden als je je als ondernemer bezig houdt in de paardenwereld. Of het nu gaat om een paardenhouderij, -fokkerij of manege, er zijn veel zaken die onbedoeld tot een hoop problemen kunnen leiden. In deze blog zal ik enkele aandachtspunten benoemen zonder geheel volledig te kunnen zijn.

Allereerst verwijs ik naar het besluit Landbouw zoals dit geldt vanaf 1 januari 2018. In paragraaf 4.4 wordt een toelichting gegeven op diensten die volgens de Belastingdienst vallen onder het algemene BTW tarief van 21%, het verlaagde BTW tarief van 9% en zijn vrijgesteld van BTW.

Verder is het goed om te weten dat de hoofdregel in de paardenwereld is dat over verkopen 21% BTW afgedragen dient te worden. Dit is enkel niet van toepassing als het gaat om:

  • Slachtpaarden voor menselijke consumptie;
  • Dekhengsten/fokmerries uitsluitend bestemd voor de fokkerij.

Wanneer het gaat over een paard dat zowel als dekhengst wordt verkocht, maar tevens dient voor de recreatie of voor de sport, moet over 75% van de verkoopprijs 9% BTW afgedragen worden en over 25% het algemene tarief van 21%. Bij een fokmerrie die tevens recreatief/sportief wordt gebruikt is deze verdeling 50%-50%. Het moet dan wel expliciet op de factuur worden vermeld voor welke doeleinden het betreffende paard wordt verkocht, zodat de fiscus, de accountant en/of belastingadviseur duidelijk weten wat voor paard er verkocht is en kunnen controleren of het juiste BTW-bedrag berekend is en wordt afgedragen.

Daarnaast kan het voorkomen dat u een paard aankoopt van een particulier. Dit betreft een zogenoemd margepaard. Sinds 2 oktober 2019 heeft de fiscus aangegeven dat een paard ook een margegoed kan betreffen. Voorheen was dit niet helemaal zeker. Echter: om als margepaard aangemerkt te kunnen worden moet er wel aantoonbaar sprake zijn van een aankoop van een particulier zónder BTW. En vooral aan dit laatste schort het vaak in de administratie aangezien in de paardenwereld in het algemeen facturen niet te allen tijde worden uitgeschreven en uitgereikt. Zonder dergelijk bewijs (bijvoorbeeld een inkoopverklaring) kan de fiscus zich op het standpunt stellen dat over de gehele verkoopprijs BTW afgedragen dient te worden in plaats van over het verschil tussen de aankoop- en de verkoopprijs (de marge!!).

Zorg er dus voor dat je altijd een deugdelijke administratie hebt voor je eigen adviseur/accountant, voor jezelf maar ook voor de fiscus. Wanneer het namelijk ontbreekt aan een aantal vereisten kun je voor onverwachte en ongewenste verrassingen komen te staan. Achteraf kun je geen BTW meer bedingen bij de koper. Dit kost je als ondernemer dus zelf 21% BTW/12% extra BTW-heffing (zijnde het verschil tussen 9% en 21%).

Heb je vragen over mijn blog? Bel me dan, of stuur een mail. Ik help je graag verder.