Pilot 2015: gebruik mineralenconcentraat als kunstmestvervanger wordt weer verlengd

Aanmelden voor deelname aan het onderzoek is mogelijk!

Deze week is onze agrarische afdeling aan de beurt om te bloggen. Johan Geurts, Accountant-Administratieconsulent, schrijft over een pilot van 8 jaar in de agrarische sector. Dat is een hele lange pilot, hoor ik je denken. Klopt, Johan legt in zijn blog uit hoe dit tot stand gekomen is EN dat je als agrariër nog mee kan doen aan deze pilot! 

Normaliter duurt een pilot 1 jaar, mogelijk 2 jaar. Een pilot van meer dan drie jaar is uniek, maar de pilot mineralenconcentraat als kunstmestvervanger die ooit in 2015 (!!) begonnen is wordt – alweer – verlengd. Nu tot eind 2024.

Om een kwaliteitssysteem en boringsysteem opnieuw te ontwikkelen is er een pilot nodig, aangezien de ontwikkeling nog niet helemaal afgerond is spreekt men hier nog steeds van een ‘pilot’. Mondjesmaat wordt gebruik gemaakt van dit systeem en dat is een groot verlies voor het milieu. Nu worden er namelijk dure kunstmeststoffen Nederland ingevoerd, dit had met het mineralenconcentraat voorkomen kunnen worden. Ook de extra hoge energiekosten die kunstmest met zich meebrengt hadden voorkomen kunnen worden. Het kost veel minder energie om het mineralenconcentraat te gebruiken.

De pilot heeft als doel om te laten zien dat het mogelijk is om hoogwaardige verwerkingsproducten uit dierlijke mest te produceren en te gebruiken als kunstmestvervanger. Door via een vrijstelling toe te staan deze producten boven de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest (170 kg stikstof per ha) te plaatsen, krijgen dit soort bemestingsproducten in Nederland waarde en kan beter gebruik gemaakt worden van lokaal beschikbare grondstoffen. Een vaste groep producenten doet mee aan het onderzoek.

De pilot loopt vanaf 2015. De eerste jaren van het onderzoek is vooral gefocust op onderzoek naar de landbouwkundige en milieukundige effecten met betrekking tot de productie. De afzet en het gebruik van mineralenconcentraat alsook de opname van stikstof door de plant en de uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Dit onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat het mogelijk is om dergelijke meststoffen te maken, én dat de meststoffen mits zij van voldoende kwaliteit zijn, niet leiden tot extra risico’s voor uitspoeling van nitraat naar het grondwater.

Dit jaar en volgend jaar zal de pilot opnieuw worden gebruikt om een kwaliteits-borgingssysteem door te ontwikkelen dat garandeert dat aan de voorwaarden voor RENURE-producten (herwonnen stikstofmeststoffen uit dierlijke mest) wordt voldaan, zodat de landbouwkundige kwaliteit geborgd is en milieukundige risico’s worden beperkt. Het doel is een certificatieschema te ontwikkelen. Dat zou in de toekomst gebruikt kunnen worden als er vanuit Europa een generieke mogelijkheid komt om RENURE-producten veilig te gebruiken boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest in nitraatgevoelige gebieden en de Meststoffenwet daarvoor een grondslag biedt. Daarnaast wordt de pilot in de komende twee jaar gebruikt om onderzoek te doen naar de gasvormige verliezen bij productie en gebruik van RENURE-producten.

Landbouwers kunnen zich nog steeds aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Aanmelding bij RVO is mogelijk voordat de eerste vracht mineralenconcentraat is aangevoerd. Er moet dan een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten met een producent. Tevens moeten extra gegevens over het gebruik in de administratie opgenomen worden.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.