Portefeuille Pensioenfonds Detailhandel nog duurzamer door samenwerking

Volgens Pensioenfonds Horeca & Catering, is met de oprichting van het Dutch Engagement Network een voor Nederlandse begrippen unieke samenwerking ontstaan. In Scandinavië bestaat een vergelijkbaar initiatief, maar het is voor ons land een absolute primeur dat twee eindbeleggers de handen ineenslaan om bedrijven uit hun beleggingsportefeuille aan te sporen tot een nog duurzamere handelwijze. Een opstelling die strookt met de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ten aanzien van duurzaamheid.

Met bedrijven om tafel

Uit een vorig jaar gehouden onderzoek van Universiteit Maastricht onder deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel is gebleken dat zij een nog duurzamere beleggingskoers van hun pensioenfonds verlangen. Voor de organisatie vormden de onderzoeksresultaten aanleiding om te kijken naar extra mogelijkheden om de beleggingsportefeuille duurzamer te organiseren.

Zo zijn Pensioenfonds Detailhandel en Pensioenfonds Horeca & Catering met elkaar in gesprek geraakt. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer Nederlandse pensioenfondsen aansluiten.

Duurzame en sociale doelstellingen

Voor de uitvoering van een duurzame beleggingsstrategie maken Nederlandse pensioenfondsen hoofdzakelijk gebruik van de programma’s en diensten van gespecialiseerde toeleveranciers. Hierdoor is er beperkte invloed mogelijk op het duurzame karakter van de bedrijven uit hun aandelenportefeuille. Met het Dutch Engagement Network kunnen we nu samen met andere pensioenfondsen thematisch met bedrijven engagen op specifieke duurzame en sociale doelstellingen.

Door samen te werken kunnen de engagement-activiteiten ook kostenefficiënt worden georganiseerd. De uitvoering is in handen van Achmea Investment Management, Finance Ideas adviseert en voert het secretariaat.

Met 1,2 miljoen deelnemers en een vermogen van 28 miljard euro is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het pensioenfonds spoort bedrijven aan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het is er namelijk van overtuigd dat duurzaam beleggen op de lange termijn meer geld oplevert. Deze overtuiging is vastgelegd in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB). Ga voor meer informatie naar pensioenfondsdetailhandel.nl.

 

Bron: Detailhandel Nederland

Meer nieuws over de Detail- en groothandel