PostNL profiteert van stijging online aankopen

De coronalockdown levert ook winnaars op. Zoveel is wel duidelijk als we de cijfers van PostNL gepresenteerd krijgen. Het aantal verzonden pakketten is over geheel 2020 toegenomen met ruim 10%. Een groei die het bedrijf ook voor 2021 verwacht.

PostNL profiteert van stijging online aankopen

Tegenover de stijging van het aantal verzonden pakketten stond een krimp van ruim 9% van het aantal verzonden poststukken. Opvallend is wel dat juist in het laatste kwartaal een opleving te zien is, waaruit misschien de conclusie getrokken zou kunnen worden dat mensen het een mooi gebaar vinden om toch een persoonlijk kaartje of brief te sturen.

De groei van het aantal verzonden pakketten betekent ook nieuwe werkgelegenheid. Over 2020 werden zo’n duizend nieuwe medewerkers aangenomen. Voor 2021 verwacht men eveneens vele nieuwe mensen nodig te hebben. De totale omzet van PostNL kwam uit op bijna 3,3 miljard euro. Voor het jaar 2021 verwacht het bedrijf ook te kunnen groeien.

Tachofraude blijft aandachtspunt voor ILT

Tachofraude blijft aandachtspunt voor ILT

Onlangs werd bij een controle op tachofraude een chauffeur ‘betrapt’ op tachofraude. De uitvoeringsdienst Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) spreekt ernstige zorgen uit over dit verschijnsel. De transporteur werd beboet met boetes van 10.000 euro. Ook de chauffeur mocht zich verheugen op een ‘persoonlijke’ boete van 1500 euro. ILT erkent dat tachofraude een complex probleem is. Hoewel vele Nederlandse transporteurs de wet- en regelgeving in acht nemen, zijn er toch ook nog vele internationale transporteurs die het economisch belang laten winnen van argumenten als arbeidswelzijn en veiligheid op de weg.

ILT erkent ook dat de wijze waarop tachofraude plaatsvindt, op steeds slimmere wijze gebeurt. Meer en meer worden digitale trucs ingezet om de tachograafdata te beïnvloeden. ILT speelt hierop in door het verkrijgen van digitale oplossingen in kaart te hebben en te bemoeilijken. Maar de grootste stappen zullen gezet worden door het aantrekken van automatiseringsexperts die gaan onderzoeken op welke wijze manipulatiesoftware herkend kan worden.

Meer nieuws: