Schulden aflossen met dividend. Nu actie ondernemen of na 2023?

Je kunt je onderneming uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak of personenvennootschap (VOF, CV of maatschap) of in de vorm van een B.V. Deze blog gaat over ondernemingen in de vorm van een B.V.

"De fiscale regels veranderen om de haverklap", aldus Rob Siroen, Register-Belastingadviseur en schrijver van de OOvB-blog van deze week. Zo ook de regels rondom de vennootschapsbelasting. Wat is nu wijsheid om ervoor te zorgen de winst van de B.V. in je privé portemonnee te krijgen?

Tarieven B.V.

B.V.’s worden voor hun winsten belast met vennootschapsbelasting (VPB). Het belastingtarief in de VPB is de afgelopen jaren gedaald. Op dit moment betaalt de B.V. over winsten tot € 395.000 15% belasting. Winsten boven € 395.000 worden belast tegen 25,8%. In 2023 zullen winsten van de B.V. eerder worden belast tegen het hogere tarief en geldt het lagere tarief nog slechts tot € 200.000. De B.V. betaalt dus eerder een groter bedrag aan VPB.

Tarieven dividend

Om vervolgens de winst van de B.V. in je privé portemonnee te krijgen, betaal je in 2022 en 2023 nog een aanvullende heffing van 26,9%. Dit heet inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Per saldo wordt de winst afgerekend naar een totaaltarief van afgerond 38% (laagste VPB-tarief) of 46% (hoogste VPB-tarief).

Per 2024 wordt voorgesteld het vaste tarief van 26,9% in box 2 te veranderen in 2 tarieven, namelijk een tarief van 26% voor dividenduitkeringen tot € 67.000. Dividenduitkeringen boven € 67.000 worden belast tegen 29,5%.

Omdat zowel sprake is van een heffing van VPB bij de BV als box 2 over het dividend, stijgt de belastingheffing vanaf 2024 naar maximaal afgerond 48%.

Dividend uitkeren in 2022, 2023 of 2024

Afhankelijk van de omvang van de dividenduitkering kan het interessant zijn de dividenduitkering uit te stellen of juist te vervroegen. Bij een dividenduitkering tot
€ 67.000 kan een belastingbesparing bereikt worden van € 603 (0,9%), door de uitkering uit te stellen tot 2024. Indien je van plan bent om een grotere uitkering te doen (dus boven een bedrag van € 67.000), dan wordt de dividenduitkering 2,6% duurder. Bij een extra uitkering van € 50.000 betekent dit € 1.300 meer belastingheffing.

Dividend of loon?

Ondernemers met een eigen B.V. zijn ook verplicht een zakelijk salaris te ontvangen van hun B.V. De belasting over dit loon is maximaal 49,5%. Het kan dus interessant zijn om in plaats van een hoger loon dividend uit te keren. Dividend wordt immers lager belast. Hier spelen meerdere fiscale spelregels.

Aanpak grote (“excessieve”) leningen

Op basis van wetgeving dienen schulden bij de B.V. boven een bedrag van € 700.000 (dit was € 500.000) verplicht afgerekend te worden in box 2 tegen een tarief van 26,9%. Het gaat dan om schulden per 31 december 2023. Ook deze heffing zal dus vanaf 2024 duurder worden.

Wat nu?

In deze blog wordt weer eens duidelijk dat bij keuzes de fiscaliteit een onderdeel kan vormen. En dat de fiscale regels om de haverklap veranderen. Overleg daarom tijdig met je OOvB-adviseur als je plannen hebt je loon aan te passen of dividend uit te keren. Met het slim plannen van het tijdstip en de omvang van je uitkering, kun je belasting besparen!