Stadstransport in sneltreinvaart naar Zero-emissie

In het Klimaatakkoord is het doel gesteld dat minimaal 30 gemeentes in 2025 een zero-emissie zone ingevoerd zullen hebben. Ook is afgesproken dat 4 jaar van tevoren bekend zal zijn waar die uitstootvrije zones liggen. Tot nu toe is dat echter nog niet gebeurd. Kortom, het plan lijkt op achterstand te lopen. Navraag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leert dat 26 gemeentes definitieve toezeggingen hebben gedaan. Het doel van 30 gemeentes zal zeker gehaald worden, aldus een woordvoerder.

Stadstransport in sneltreinvaart naar Zero-emissie

De gemeente Rotterdam kan gezien worden als voorbeeld. Daar is in samenwerking met ondernemers uit de logistieke sector gekozen voor een emissievrije zone die een breed draagvlak heeft. De emissievrije zone in Rotterdam beslaat het gebied binnen de ring van Rotterdam centrum. Ondernemers, die betrokken zijn, geven aan dat er zeer zeker nog wel wat vraagstukken zijn op te lossen. Vragen als de uiteindelijke actieradius van een elektrische truck, de impact van starten en stoppen, de eventuele samenwerking in een stadshub waarbij de meer traditionele trucks vervoeren tot aan de rand van de stad, en het binnenstedelijk vervoer wordt overgenomen door kleinere e-busjes? Het zijn vragen die de komende jaren volle aandacht krijgen.