Stijgende bouwkosten als gevolg van hoge gasprijzen

Of het nu gaat om hout, staal, kunststof of isolatiematerialen. Er is een schreeuwend tekort aan. Het is zelfs zo dat één op de 5 bouwbedrijven te kampen heeft met productiebelemmeringen. Deze ‘krapte’ heeft niet bepaald een positief effect op de kosten. Een hogere vraag leidt immers tot hogere prijzen. Hoewel dit prijsopdrijvend effect vooral ontstaat door krapte, ontstaat er een ander prijsopdrijvend effect voor de bouwsector. De hoge gasprijs.

Stijgende bouwkosten als gevolg van hoge gasprijzen

Producenten voor bouwmaterialen en bouwgrondstoffen worden geconfronteerd met torenhoge energiekosten. Deze energiekosten zullen doorberekend worden in de eindproducten. Dit heeft dus vooral betrekking op bedrijven in Nederland die grondstoffen en halffabricaten verwerken tot een eindproduct.

Ook isolatieproducten zullen profiteren van de toename in energiekosten. Meer dan ooit wordt nu aandacht gegeven aan de optimale isolatie van woningen.