Streekvervoerders gaan staken

Binnen de transportwereld zijn de discussies over lonen en loonstijging van elke dag. En het tekort aan chauffeurs maakt deze discussie er niet gemakkelijker op.

Streekvervoerders gaan staken

Binnen het streekvervoer leidt de onvrede bij chauffeurs tot een staking, die vanaf 6 februari wordt uitgevoerd. De staking zal plaatsvinden over een aaneengesloten periode van 5 dagen. Initiatiefnemer van deze staking is de combinatie van CNV en FNV. De bonden geven aan dat er een duidelijk ultimatum is gesteld aan de werkgevers, maar dat daar helemaal niet op gereageerd is. De CAO in kwestie heeft betrekking op maar liefst 13.000 werknemers, waarvan de buschauffeurs een belangrijk deel uitmaken. De werkgevers, verenigd in VWOV, geven aan dat ze juist een CAO-voorstel hebben gedaan dat bovengemiddeld hoog is. “Het is de grens van het haalbare”, zegt VWOV-voorzitter Fred Kagie. “We gaan niet ineens overstag, nu de bonden dreigen met een staking”, zo vult hij aan.

De werkgevers maken zich zorgen over de ontwrichting en geven aan het jammer te vinden dat vooral de reiziger de dupe is.