Veranderingen in CAO

Nog een paar dagen en er breekt een nieuw jaar aan. Dat betekent ook een aantal veranderingen als het gaat om regels en wetten. Wat gaat er allemaal veranderen voor transportondernemers?

Veranderingen in CAO

Allereerst gaat een nieuwe CAO in en stijgt het minimumloon met 10%. De belangrijkste wijzigingen in de CAO zijn dat de brutolonen tot en met schaal H worden verhoogd met 7,5%. De verblijfskostenvergoeding wordt verhoogd met een max van 7,5%. Werknemers krijgen een eenmalige bruto uitkering van 250,-. De reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer (over max 25 km per enkele reis) gaat naar 21 cent per kilometer. Ook zullen cursuskosten en cursustijd voor behoud van Code95 of het TCVT-certificaat worden vergoed.

Verder gaat, zoals gezegd, het minimumloon ook omhoog met 10,15%. Wat verder verandert is dat de transitievergoeding wordt aangepast naar een maximum van 89.000 euro per jaar. Als het jaarloon van betreffende medewerker hoger is, dan geldt dat hogere jaarloon. De AOW leeftijd stijgt per 1 januari 2023 met 3 maanden en komt uit op 66 jaar en 10 maanden.

Enkele andere aanpassingen?

De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt van 2 euro naar 2,15 euro per dag. Tenslotte verandert er ook nog iets aan de hoge en lage WW-premie. De lage WW-premie (voor onbepaalde tijd contracten met een vast aantal uren) bedraagt 2,64% en de hoge WW-premie bedraagt 7,64%.