Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) openstelling 2023

TIP: zet in je agenda in ieder geval de datum van 1 september om de aanvraag in te dienen bij RVO. In eerdere situaties was het binnen één dag vol!!

De SABE regeling is nu deel van het Nationaal Strategisch Plan / GLB 2023-2027. De regeling is ook beperkt aangepast. De SABE regeling gaat open op 1 september 2023 voor alle vouchers (adviesvouchers, bedrijfsplanvouchers, cursusvouchers en opleidingsvouchers).

Daarnaast openen op 2 oktober 2023 de demonstratiebedrijven en (praktijk)leernetwerken (voorheen projectsubsidies).

Met de aangevraagde vouchers ter waarde van € 1.500 kunnen agrarische ondernemers gebruik maken van onafhankelijk advies of scholing op twee hoofdgebieden:

A Kringlooplandbouw en

•        A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten;

•        A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen;

•        A3 Weerbare teeltsystemen en geïntegreerde gewasbescherming

•        A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen, nieuwe plantaardige eiwitbronnen

•        A5 Natuur-inclusieve landbouw;

•        A6 Precisielandbouw.

 

 

E. Duurzaam ondernemerschap

•        E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf;

•        E2 Horizontale samenwerking;

•        E3 Bedrijfsovername/ bedrijfsbeëindiging; 

•        E4 Verdienvermogen.
 

SABE regeling specifiek voor veehouders met piekbelasting mogelijk in juli/augustus open

Er komt een aparte openstelling van de regeling voor veehouders met piekbelasting. Deze openstelling betreft alleen adviesvouchers, beperkt voor erkende adviseurs in aandachtsgebieden.

  • E1  Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf;
  • E3 Bedrijfsovername/ bedrijfsbeëindiging  

 

De bedoeling is een openstelling in juli/augustus

Heb je vragen over de SABE regeling? Mail dan naar Johan Geurts, hij is de expert binnen OOvB op dit gebied! Met name op het gebied van Bedrijfsovername/bedrijfsbeëindiging.