Terugsluis van vrachtwagenheffing blijft van kracht

Op 19 september heeft het demissionaire kabinet de begroting voor 2024 onthuld, wat ook gevolgen heeft voor de transport- en logistieke sector. Een van de meest ingrijpende wijzigingen die direct invloed heeft op deze sector is de eerder aangekondigde bezuiniging van twee miljard euro op het Mobiliteitsfonds, na een eerdere bezuiniging van vier miljard euro.

Terugsluis van vrachtwagenheffing blijft van kracht

Transport en Logistiek Nederland (TLN) had al eerder gewaarschuwd dat er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn om de Nederlandse infrastructuur adequaat te onderhouden. Onderzoek toont aan dat de beroepsgoederenvervoersector jaarlijks 1,7 miljard euro aan schade lijdt, en deze schade zal naar verwachting toenemen door extra bezuinigingen.

Echter, er is ook positief nieuws voor ondernemers die willen overstappen naar zero-emissievoertuigen. TLN heeft lang gepleit voor meer financiële steun voor duurzaamheid in de transportsector, en het feit dat de terugsluis van de vrachtwagenheffing in 2024 beschikbaar komt, is een welkome ontwikkeling. Hierdoor kunnen ondernemers al in 2024 gebruikmaken van financiële middelen om te vergroenen, hoewel de vrachtwagenheffing pas in 2026 wordt ingevoerd. Dit is van cruciaal belang voor de verduurzaming van de sector, omdat ondernemers nu investeringsbeslissingen moeten nemen voor een duurzame toekomst. In 2024 gaat het om 55 miljoen euro, met name voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Dit is een positieve stap voorwaarts, maar het budget voor de grotere duurzaamheidsdoelen blijft ontoereikend. TLN zal ondernemers op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen rondom dit fonds zodra er meer details bekend zijn.