Tijdige actie vereist als je aan afstandsverkopen doet!

Met ingang van 1 juli 2021 zullen er verschillende wijzigingen komen in de BTW wetgeving. Eén daarvan is de unieregeling. Deze regeling zal de huidige regeling voor afstandsverkopen gaan vervangen.

Op dit moment mag je Nederlandse BTW berekenen als de drempel voor afstandsverkopen niet wordt overschreden. Per land geldt een drempel variërende tussen de € 35.000 en      € 100.000. Kom je boven deze drempel uit dan dient de onderneming zich te registreren in het buitenland en daar de BTW af te dragen. Deze regeling zal per 1 juli 2021 worden vervangen door de Unieregeling.

De Unieregeling gaat het volgende inhouden

Tot een bedrag van € 10.000 mag er Nederlandse BTW in rekening worden gebracht. Kom je boven dit bedrag uit, dan dien je de onderneming in beginsel te registreren in het desbetreffende land.

Om te voorkomen dat je de onderneming in veel verschillende landen moet gaan registreren, komt er de Unieregeling. Kom je boven de drempel uit van € 10.000 dan kan je er voor kiezen om in Nederland aangifte te doen via het éénloketsysteem. De Nederlandse fiscus zal er dan voor zorgen dat de buitenlandse btw wordt afgedragen aan de desbetreffende landen.

Aandachtspunten
  • Geldt alleen voor levering van goederen B2C;
  • De drempel van € 10.000 geldt voor alle landen samen;
  • De unieregeling zelf is optioneel. Er kan ook voor worden gekozen om in het buitenland te registreren en daar de BTW af te dragen. Binnen de unieregeling zelf kan niet worden gekozen om het ene land wel onder de unieregeling te laten vallen en het andere land niet (alles of niets principe);
  • Indien er gebruikt gemaakt wordt van de unieregeling kan er via het éénloketsysteem geen voorbelasting worden teruggevraagd! De voorbelasting dient in het desbetreffende land apart te worden teruggevraagd. Bij lokale registratie in het buitenland kan de voorbelasting uiteraard wel in dezelfde aangifte worden teruggevraagd;
  • De drempel van € 10.000 wordt per 1 juli 2021 niet tijdsevenredig toegepast. Voor het tweede half jaar in 2021 geldt dus ook een drempel van € 10.000 en niet van € 5.000.

 

Noodspoor

Nederland heeft samen met Duitsland Europa verzocht om uitstel te verlenen voor het invoeren van de Unieregeling (vanwege automatiseringsproblemen). Dit verzoek is afgewezen. Per 1 juli 2021 zal de regeling dus ook in Nederland in moeten gaan.

Omdat de systemen van de belastingdienst niet op tijd ingericht kunnen worden, komt er een noodspoor. Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om via Mijn belastingdienst zakelijk gebruik te maken van het éénloketsysteem. Er komt een extra tabblad binnen deze omgeving omtrent BTW e-commerce. Om in te kunnen loggen dien je gebruik te maken van eHerkenning! Beschik je nog niet over eHerkenning (niveau 3) regel dit dan ruim voor 1 juli 2021. Het aanvragen van eHerkenning kan immers enkele weken in beslag nemen.

De belastingdienst wijst er wel heel nadrukkelijk op dat dit een noodspoor betreft waarbij veel handmatig zal worden verwerkt. Het proces is foutgevoelig en zal een langere doorloop gaan hebben.

Lever je goederen aan het buitenland en overtref je daarmee de grens van € 10.000, neem dan tijdig contact met ons op zodat we samen kunnen kijken of de Unieregeling in jouw situatie interessant kan zijn.