Urencriterium in combinatie met een dienstverband

Op 23 april 2024 is er een uitspraak van de rechtbank gepubliceerd over de vraag hoe het urencriterium moet worden beoordeeld als de ondernemer een dienstverband heeft naast zijn onderneming (ECLI:NL:RBZWB:2024:1323).

Urencriterium in combinatie met een dienstverband

Het urencriterium

Het urencriterium is een voorwaarde voor ondernemers in de Inkomstenbelasting om bepaalde ondernemersaftrekposten te claimen. Indien een ondernemer meer dan 1.225 aan zijn of haar onderneming besteedt, maakt deze ondernemer aanspraak op extra aftrekposten. De wetgever heeft dit exacte getal aangevuld met een algemene regel dat een belastingplichtige meer dan de helft van zijn uren moet besteden aan de onderneming.

De regeling kent een groot aantal uitzonderingen voor onder andere startende ondernemers, ondernemers die arbeidsongeschikt zijn (geraakt) of met zwangerschapsverlof gaan. Deze uitzonderingen worden niet behandeld in dit blog.

 

De uitspraak

In de zaak van 23 april 2024 ging het om een ondernemer die 1.398 uren aan zijn onderneming heeft besteed, maar vergelijkbare activiteiten ook uitvoerde in een dienstverband. In de zaak heeft de ondernemer gedurende het jaar in kwestie (2019) 1.544 uren besteed aan zijn dienstverband. Hoewel de ondernemer boven de minimumgrens komt van 1.225 uren heeft hij niet meer dan de helft van zijn uren besteed aan de onderneming. Daarmee voldoet de belastingplichtige niet aan het urencriterium omdat hij niet het merendeel van zijn uren heeft besteed aan de onderneming.

De belastingplichtige gaf aan dat de werkzaamheden in dienstverband verweven waren met de onderneming en hierdoor mee zouden tellen in de berekening van het urencriterium. De rechtbank oordeelt dat het niet mogelijk is om de uren uit het dienstverband mee te nemen ten behoeve van deze berekening.

Concluderend is belangrijk om te onthouden dat het urencriterium uit twee onderdelen bestaat. Een ondernemer moet meer dan 1.225 uren van zijn onderneming besteden in een jaar en de ondernemer moet het merendeel van zijn uren besteden aan de onderneming.