Verduurzaming wegtransport door Nederlandse Biodiesel alliantie

Een aantal grote producenten van biodiesel uit afval – Bio-Oil, Argent Energy, Greenergy, Renewable Energy Group, Münzer) hebben hun krachten gebundeld in een Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA). Het doel is om de aandacht te vestigen op biodiesel als serieus alternatief naast elektriciteit en waterstof bij het behalen van de gewenste duurzaamheidsdoelen in het wegtransport. De alliantie is ervan overtuigd dat er een aanzienlijke CO2 reductie wordt gerealiseerd als biodiesel wordt bijgemengd in het zware wegtransport.

Verduurzaming wegtransport door Nederlandse Biodiesel alliantie

De NBAA wil het aankomende kabinet oproepen om duurzame grondstoffen in te zetten op plekken waar ze het meeste klimaatwinst opleveren. De alliantie is ervan overtuigd dat biodiesel een bijdrage van 50% in CO2 reductie kan opleveren bij gebruik in zwaar transport. Daarbij wil zij ook aandacht vragen voor de wijze waarop wordt omgegaan met onbenutte afvalstromen. Volgens de alliantie wordt nog steeds teveel gekeken naar alleen nieuwe grondstoffen, wat ten koste gaat voor de aandacht van afvalstoffen. Bovendien wordt volgens de alliantie biobrandstof te veel gekoppeld aan de luchtvaart, terwijl juist in het wegtransport enorme milieuwinsten zijn te realiseren.