Export laat verdere groei zien

Het gaat opnieuw een stukje beter met exporterende bedrijven. Uit de monitor van evofenedex en Atradius blijkt dat een kleiner wordende groep - 45% - negatieve impact ervaart vanwege corona. De groep bedrijven die lijken te profiteren van corona blijft steken op een aandeel van 17%. De licht positieve trend van maart zet zich dus ook door in april, zo blijkt uit de monitor.

De negatieve impact is overigens niet alleen te wijten aan een corona-gerelateerde vraaguitval. Ook de verstoringen in het toeleveringskanaal hebben invloed. Van transporthaperingen tot een gebrek aan grondstoffen en chips.

Opvallend is het dat bijna de helft van alle exporterende bedrijven ook heeft geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. Kennelijk heeft de Brexit hierin nauwelijks een negatieve impact gehad. Al dient dan wel weer opgemerkt te worden dat tegenover 15% van bedrijven die meer exporteerden, ook 39% bedrijven stonden die iets minder exporteerden.