Verkoop van je bedrijf? 5 overwegingen

De gespecialiseerde bedrijfsovername bureaus, spreken over goede tijden. De stelling is dan ook; het is niet de vraag óf je je bedrijf verkoopt, maar wanneer? Zij zien dat het aantal bedrijfsovernames aanzienlijk toeneemt.

Voor een deel is dat te danken aan een natuurlijk proces, waarbij vooral oudere ondernemers de leeftijd bereiken om na te denken over verkoop. Maar er is ook een andere trend zichtbaar, zo zeggen de specialisten. Een deel van ondernemers heeft ontdekt dat het voorbestaan van hun bedrijf afhankelijk is van zaken waarop zij zelf geen invloed hebben (denk aan corona). Deze situatie zorgt voor veel onzekerheid. En is voor velen een aanleiding om te onderzoeken of het slim is om hun bedrijf, nu het in hun ogen wat waard is, te verkopen.

Volgens de overnamespecialisten is het dan ook goed na te denken over een aantal zaken waardoor het verkooptraject wat gemakkelijker kan verlopen.

  1. Probeer eens objectief te kijken naar de verdiencapaciteit van je bedrijf. Wat kun je doen om de winst te verhogen?
  2. Bedenk eens wat er zou moeten gebeuren zodat je als eigenaar niet meer ‘mee hoeft te doen’ (hoe raar het ook mag klinken, veel ondernemers zijn een rem op de groei van hun bedrijf).
  3. Een overnemende partij ziet graag een groeikans. Dus denk ook na op welke wijze je met je bedrijf zou kunnen groeien.
  4. Kijk naar vele mogelijkheden bij de zoektocht naar een koper.
  5. Probeer je koper niet als vijand te zien, maar als een vriend.

De allerbelangrijkste tip? Begin op tijd om na te denken over verkoop van je bedrijf. En praat er vooral ook over met je OOvB bedrijfsadviseur.